تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردندخب همه فال شب یلداشونو گذاشتن:)خوب اینم از ما..

فقط :|هیچی خودتون متوجه میشید...دنبال کنندگان بیانی