تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


خب همه فال شب یلداشونو گذاشتن:)خوب اینم از ما..

فقط :|هیچی خودتون متوجه میشید...۱ ۲ ۳ ... ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷

دنبال کنندگان بیانی