تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده استیه آدمهایی تو زندگیشون هیچوقت هیچکسیو ندارن که بگن ببین خرابم لهم بریدم

فقط خدارو دارن

پس خدا،کم آوردم خیلی دیگه نمیدونم..نمیتونم..


Khanomi.. ۹۷-۳-۳۰ ۳ ۶۴

Khanomi.. ۹۷-۳-۳۰ ۳ ۶۴


دریافت


Khanomi.. ۹۷-۳-۱۷ ۷ ۵ ۳۳۱

Khanomi.. ۹۷-۳-۱۷ ۷ ۵ ۳۳۱
و این دومین شبیه که میام و چنان بغضی گلومو چنگ میزنه که انگار خیال رفتن نداره..

و به خدا وقتی نیست که یاد شما نیوفتم و بغض گلومو نگیره..

وعاشق باشی،و همدمت را...

و اگر بدانی درد یک مرد را که دشمنانت از سر دشمنی با تو همسرت را سیلی بزنند و نتوانی..

زن جوانت را پشت در پر پر کنند و نتوانی..

شبانه تنها مونست را خود برای ترحیم ببری..

کبودی هارا ببینی..

وچه میدانی وقتی بغض مردی میشکند..

و خدا میداند رنجی که علی کشید..

و چاه میداند اوج مظلومیت علی را..

Khanomi.. ۹۷-۳-۱۵ ۳ ۶ ۱۴۱

Khanomi.. ۹۷-۳-۱۵ ۳ ۶ ۱۴۱
یا انیس من لا انیس له


التماس دعا


Khanomi.. ۹۷-۳-۱۴ ۲ ۴ ۱۳۸

Khanomi.. ۹۷-۳-۱۴ ۲ ۴ ۱۳۸


آقا


 چه کنیم تا ماه رمضان بر ما مبارک شود؟


▪️ ماه رمضانتان را گره بزنید با زلف_امام_زمان 

بر او دائم سلام کنید

درود بفرستید 

قربون_صدقش برید 


دریافت


استاد_معاونیان

#رمضان1397

Khanomi.. ۹۷-۳-۰۴ ۴ ۳ ۱۶۵

Khanomi.. ۹۷-۳-۰۴ ۴ ۳ ۱۶۵دنبال کنندگان بیانی