تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

 

 

از خدا جز خدا نخوایم..که اگه بخوایم..ضرر کردیم ضرر..

به کم قانع شدیم خیلی کم!

 

 


دریافت


Khanomi.. ۹۵-۱۱-۱۸ ۸ ۱۱ ۶۲۸

Khanomi.. ۹۵-۱۱-۱۸ ۸ ۱۱ ۶۲۸


 

زنان را محبت زیاد و توجه بسیار سبب نافرمانی و خیال پردازی میشود..1

وظیفه ی زن تنها به دنیا آوردن فرزندان پرورش آن ها و انجام امور خانه داری است..نباید به ایشان اجازه دخالت در امور دیگر راداد2

حق الیقین علامه محمدباقر مجلسی

1:جلد دوم بخش2صفحه52

2.جلد دوم بخش4صفحه452

این دینیه که همش میخوان به ما تحمیل کنن..وقتی علامه ها و علمای بزرگ اسلام چنین دیدگاهی دارند!!

التماس تفکر

 


دنبال کنندگان بیانی