تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده استازانجایی که این بنده بسی لجباز شناخته شده ام..

وازخانومی کاری سرنمیزند مگر خودجوش!!(دمای جوش بالا)که دران شرایط هم کارمان حرف ندارد..

لذا کسی به ما دستور نمیدهد..

گاه هم که مجبور میشوند اینگونه میشود...

بدانید واگاه باشید ادمی که دچار اختلالات خواب شده و بعداز مدت ها کم خوابی وگذشت از امتحانی سخت خوابیده را بیدار نکنید کاری را انجام بدهد..

عاقبت خوشی ندارد..

دنبال کنندگان بیانی