تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

سوگند به روز وقتی نور میگیرد و به شب وقتی ارام میگیرد که من نه تو را رها کرده ام نه با تو دشمنی کرده ام(ضحی1/2)

افسوس که هرکس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را هیچ بلکه مرا به سخره گرفتی(یس10)

و هیچ پیامی  از پیام هایم به تو نرسید مگر از ان روی گرداندی(انعام4)

وباخشم رفتی وفکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام(انبیا87)

ومرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری(یونس24)

واین درحالی که حتی مگسی را نمیتوانستی ونمیتوانی  بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمیتوانی پس بگیری(حج73)

پس چون مشکلات ازبالا و پایین  امدند و چشم هایت از وحشت فرو رفتند و قلبت امد توی گلویت و تمام وجودت لرزید چه لرزشی!گفتم کمک هایم در راهست و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی(احزاب10)

تازمین با فراخی برتو تنگ امد پس حتی از خودت هم به تنگ امدی ویقین پیدا کردی که هیچ پناهی جز من نداری..پس من به سوی تو بازگشتم  تا تونیز به سوی من بازگردی..که من مهربان ترین مهربانان دربازگشتنم(توبه118)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با من میمانی.تورا از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی(انعام63-64)

این عادت دیرینه ی تو بوده است..هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گرداندی و رویت را از ان طرفی کردی و هر وقت سختی به تو رسید ازمن نا امیدشدی(اسرا83)

ایا من برنداشتم از دوشت باری که میشکست پشتت؟؟(شرح2-3)

غیر از من خدایی که برایت خدایی کرده است؟؟(اعراف59)

پس کجا میروی؟؟(تکویر26)

پس از این سخن دیگر به کدام سخن میخواهی ایمان بیاوری؟؟(مرسلات50)

چه چیزی جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که میبینی خودت را بگیری؟؟(انفطار6)

مرا به یاد می اوری؟؟من همانم که باد هارا فرستادم تا ابر ها را در اسمان پهن کنندو ابر هارا پاره پاره به هم فشرده میکنم تا قطره ای باران  از خلال ان ها بیرون اید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی و این درحالی بود که پیش از فرو افتادن ان قطره باران ناامیدی تورا پوشانده بود(روم48)

من همانم که میدانم در روز روحت چه جراحت هایی بر میدارد.ودر شب روحت را درخواب به تمامی بازمیستانم تا به ان ارامش دهم وروز بعد ان را به زندگی برمی انگیزم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه میدم(انعام60)

من همانم که وقتی میترسی به تو امنیت میدهم(قریش3)برگرد مطمئن برگرد تا یک بار دیگر با هم باشیم(فجر28-29)

تا یک بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم(مائده54)

 

 


Khanomi.. ۹۴-۶-۲۹ ۱۴ ۲ ۷۳۴

Khanomi.. ۹۴-۶-۲۹ ۱۴ ۲ ۷۳۴
دنبال کنندگان بیانی