تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۱۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده استبرای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۸ ۲۳۴

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۸ ۲۳۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۰ ۲۴۸

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۰ ۲۴۸

۱ ۲

دنبال کنندگان بیانی