تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۱۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده استبرای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۸ ۳۱۰

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۸ ۳۱۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۰ ۲۸۲

Khanomi.. ۹۴-۱۱-۱۰ ۲۸۲

۱ ۲

دنبال کنندگان بیانی