تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند


۱۴ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است


۱ ۲

دنبال کنندگان بیانی